KDU-ČSL CHCE

  • samosprávu, která háji zájmy občanů a městskou správu, která jim slouží
  • využívat tradiční i moderní formy komunikace k většímu zapojení občanů do správy města
  • otevřené, rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování vedení města
  • zapojit do správy města skutečné odborníky a nadále nevystavovat občany dosavadnímu systému pokus-omyl
  • veřejnou kontrolu nejen zakázek, ale všech strategických rozhodnutí města
  • efektivní spolupráci s neziskovými i profesními organizacemi, které jsou městu a jeho občanům prospěšné