KDU.breadcrumbs.homeDomů Volební program
Zpět

Volební program

Přidáno 16. 9. 2018

KDU-ČSL CHCE

 • samosprávu, která háji zájmy občanů a městskou správu, která jim slouží
 • využívat tradiční i moderní formy komunikace k většímu zapojení občanů do správy města
 • otevřené, rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování vedení města
 • zapojit do správy města skutečné odborníky a nadále nevystavovat občany dosavadnímu systému pokus-omyl
 • veřejnou kontrolu nejen zakázek, ale všech strategických rozhodnutí města
 • efektivní spolupráci s neziskovými i profesními organizacemi, které jsou městu a jeho občanům prospěšné
Pro budoucnost vidíme naše město jako košatý životaschopný strom, dobře zakořeněný a poskytující dostatečné zázemí všem jeho obyvatelům bez ohledu na jejich věk, povoláni či sociální situaci.

FUNGUJÍCÍ MĚSTO

BUDEME PROSAZOVAT:

 • zlepšení komunikace s občany, pravidelná setkávání s osadními výbory
 • snížení neopodstatněného nárůstu úředníků městského úřadu a zrušení množství nefunkčních komisí a pracovních skupin
 • efektivní hospodaření s veřejnými financemi (omezení zbytečných výdajů především na externě placené služby)
 • zajištění zásobování vodou do všech okrajových částí města
 • zvýšení investic do majetku města a jeho údržby

POTŘEBY OBČANŮ

BUDEME PROSAZOVAT:
 • finančně a provozně reálné řešení prostorů pro kulturní aktivity ve městě
 • vyváženou podporu aktivit v oblasti kultury a sportu
 • převzetí klíčových sportovních zařízeni do správy města
 • dostavbu Městské knihovny a podporu její nezastupitelné role v životě města
 • rozšíření sběrných míst pro třiděný a komunální odpad

NAŠE BUDOUCNOST

BUDEME PROSAZOVAT:
 • výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny
 • podporovat vznik„dětských skupin" a mateřských školek ve firmách
 • spravedlivý přístup ke všem základním a mateřským školám ve správě města
 • kreativní přístup při tvorbě volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • systematickou práci směřující k budování vztahu dětí a mládeže k jejich městu a jeho tradicím

DŮSTOJNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT

BUDEME PROSAZOVAT:
 • dostupnost komplexní domácí péče (zdravotní, paliativní a hospicová péče, pečovatelská a odlehčovací služba)
 • bezbariérovou městskou okružní linku
 • vytvářeni podmínek pro propojení neziskového a komerčního sektoru v sociální péči
 • budování vstřícného prostředí pro seniory a handicapované

V MINULOSTI JSME DOKÁZALI, ŽE SVÉ SLIBY PLNÍME SYSTEMATICKY PO CELÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

NAŠÍ PRACÍ CHCEME VYSTAVIT STOP NEŠVARŮM PANUJÍCÍM DNES V NAŠEM MĚSTĚ: • neschopnosti kvalifikovaného rozhodování • líbivým činům postrádajícím dlouhodobý účinek ve prospěch občanů • oddalování řešení zásadních problémů • nízké úrovni investic - stagnujícímu rozvoji města • nedostatečné údržbě majetku města

Každý z nás má zodpovědnost za vlastní život ve svých rukou. A proto dnes spojme své síly, tvořivost a elán ve prospěch NAŠEHO MĚSTA. PROTOŽE MY MÁME ROŽNOV RÁDI

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018


pro Rožnov/T` si_
ŠŤASTNĚ ČÍSLO PRO ROŽNOV
MÁME ROŽNOV RÁDI
DEJME NAŠEMU MĚSTU NOVOU ŠANCI! KDU-ČSL nabízí ve prospěch města a jeho občanů své zkušenosti, hodnoty a zodpovědnost. Naši kandidáti jsou odhodláni svou prací napomoci, společně s Vámi, k všestrannému rozvoji Rožnova pod Radhoštěm.