Zpět

MUDr. Zdeněk Němeček

Lékař zdravotnické záchranné služby

Něco málo o mě

Narodil jsem v  roce 1964 ve Zlíně. Po absolvování základní školy a gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm jsem v roce 1989 úspěšně promoval na fakultě všeobecného lékařství Lékařské fakulty university Palackého v Olomouci. Mám atestaci v oboru interního lékařství a gastroenterologie. Po ukončení studií jsem pracoval na interním oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. Po vzniku samostatného gastroenterologického oddělení, na jehož tvorbě jsem se podílel, jsem působil jako jeho vedoucí lékař. Nyní pracuji jako lékař Zdravotnické záchranné služby a na gastroenterologickém oddělení v nemocnici jsem si ponechal jen malý pracovní úvazek. Celý svůj dosavadní život bydlím v našem krásném městě.

Proč kandiduji ?

Říká se „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky…“. To jsem si řadu let říkal i já po dvou funkčních obdobích, po která jsem měl čest být zastupitelem našeho krásného města. A pokud se na tuto dobu ohlédnu, je to ohlédnutí, kdy vím, že jsem svému jménu ostudu neudělal a Rožnov se nám s kolegy zastupiteli dařilo zvelebovat a budovat ku prospěchu jeho obyvatel i návštěvníků.

Tak proč znovu a proč teď  mě přátelé z KDU přesvědčili, abych po letech opět kandidoval? Těch protože je v poslední době čím dál více .. nelíbí se mi, že naše město stagnuje, vadí mi ty spousty „drobností", které otravují život v našem městě a neřeší se. Vadí mi plánované megalomanské projekty za desítky milionů korun v době, kdy chodím po rozbitém chodníku, díry na cestách, obnažené a počasí vystavené kovové konstrukce mostu na Bučiska, vadí mí řadu let neřešená dopravní situace u polikliniky, nedůstojný vzhled plotu hřbitova. Vadí mi chybějící chodník kolem ZŠ Pod Skalkou směrem k poliklinice, kde je při ranním provozu zázrak, že se zde nestalo nějaké neštěstí. A další a další … to jsou právě ty „malé“ věci, které asi jednotlivě nemusí působit děsivě, ale pokud je vidíte na různých místech města a přibývají, tak to život otravuje. Mně určitě. Vám snad ne?

A samo se to neudělá a problém, který se neřeší, sám nezmizí. Jsem si jist, že Vy, občané našeho města, tyto problémy vidíte stejně jako já a věřím, že se nám je společně podaří vyřešit.