Zpět

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Historik, etnograf

Základní životopisná data

Narozen: 8. července 1976 ve Valašském Meziříčí.
Vzdělání: 1982–1990 ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, 1990–1994 Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm, 1994–1999 Masarykova univerzita v Brně.
Zaměstnání: 1999–2007 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, od 2007 Masarykova univerzita v Brně.
Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky.
Ženatý, 1 dítě.

K tomu několik slov navíc…

V rodném listě mám sice uvedeno jako rodiště Valašské Meziříčí, místem, s nímž jsem po celý svůj dosavadní život bytostně spojen, je ovšem Rožnov pod Radhoštěm. Prožil jsem zde své dětství, léta školní i dospívání. Studium a pracovní povinnosti mne sice v dalších letech zavály na kratší či delší čas na jiná místa, s krajem pod Radhoštěm však zůstávám úzce svázán i nadále. Rožnov pod Radhoštěm totiž pro mne není jen pouhým bydlištěm, ale skutečným domovem.

Každý z nás chce svůj domov zvelebovat a prožívat v něm plnohodnotný život. A dozajista to platí i pro náš „širší domov“ – město Rožnov pod Radhoštěm. Možná je to má profese historika a etnografa, která mne prostřednictvím poznání toho, co tu bylo, směřuje a inspiruje k práci pro dnešek a snad i pro léta budoucí. Byl bych rád, aby si Rožnované uvědomili nebývalý potenciál svého města a dokázali s ním rozvážně a rozumně nakládat.

Každý z nás tak může být ve svém městě pomyslným stromem života, který je pevně zakotven ve svém rodném kraji a městě, v odkazu předchozích generací, ve zkušenostech a tradicích, které nám zde byly zanechány. Silný kmen – to jsme my, dnešní Rožnované. Jsem si vědomi svých závazků a zodpovědnosti. Poznání, úcta k okolí, ale i zdravé sebevědomí, pracovitost a odhodlání z nás může činit dostatečně silný kmen našeho stromu života. A z něj pak budou vyrůstat pomyslné větve naší společné budoucnosti. Při přemýšlení o plánech a záměrech, jak spravovat v našem městě věci veřejné, bychom proto měli mít vždy na paměti základní pravidla: chovat se rozvážně, rozumně a zodpovědně.

V uplynulých patnácti letech, kdy aktivně vstupuji do veřejného života Rožnova pod Radhoštěm, jsem i díky spolupráci s řadou nadšených a pracovitých kolegyň a kolegů dokázal, že naše město není nikomu z nás lhostejné. A o tom, že to nejsou jen prázdná slova, svědčí konkrétní výsledky mé dosavadní činnosti – knihy, výstavy, kulturní pořady, lázeňské chodníky v městském parku, celá řada projektů rozvíjejících kulturní a společenský život ve městě i turistický ruch v regionu. Patří k nim i spolupráce na obnově hudebního altánu v městském parku či na vybudování jedné z nejnovějších turistických atraktivit našeho města – Jurkovičovy rozhledny. Je to ovšem i celá řada méně viditelných – o to však neméně důležitých aktivit, které jsou běžným občanům skryta. Pro chod města
je však tato mravenčí, která není okázalá a není záměrně stavěna jako efektní gesto na oči občanů, stejně klíčová a zásadní.

Dalo by se říci, že nemalý kus práce z posledních let je za námi, před námi jsou ale četné další výzvy a úkoly.

Ale protože umíme a chceme rozvíjet a směřovat obyvatele k poznání hodnot a zároveň vytvářet z našeho města atraktivní místo pro život Rožnovanů i zajímavý cíl turistů, jistě nesložím ani já – ani mí kolegové ruce do klína a budeme pro naše město i jeho obyvatele pracovat rozvážně a zodpovědně.